24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Thành Chung

Quy trình chuyển cổ phiếu HNX sang HoSE dự kiến từ giữa 2023

Chuyên mục: Chứng khoán
Quy trình chuyển cổ phiếu HNX sang HoSE dự kiến từ giữa 2023

Ảnh Internet

Toàn bộ cổ phiếu niêm yết vào giao dịch trên HNX, UPCoM sẽ được chuyển về HoSE chậm nhất 30/6/2025.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác để lấy ý kiến.
Theo dự thảo, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Từ ngày 1/7/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Trong khi đó, từ 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6/2025, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (cổ phiếu sàn UPCoM).
Kể từ ngày 1/7/2023 trở đi, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Trước đó, sở vẫn được xét duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết cho doanh nghiệp đáp ứng quy định 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên.
Do vậy, trong trường hợp doanh nghiệp được HNX chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch trước thời điểm 1/7/2023 nhưng chưa đưa vào giao dịch không phải thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết lại. Với doanh nghiệp nộp hồ sơ mà không được chấp thuận trước 1/7/2023 thì HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang HoSE chậm nhất ngày 5/7/2023 để tổ chức này xử lý. Quy định tương tự với doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX.
Với doanh nghiệp niêm yết mới trên HoSE, trước ngày 1/7/2023, Sở tiếp nhận và xem xét hồ sơ đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên. Kể từ sau đó, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
Theo quy định tại 155/2020/NĐ-CP, điều kiện niêm yết cổ phiếu gồm vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, giao dịch trên UPCoM tối thiểu 2 năm (trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa); ROE năm liền trước tối thiểu 5%, kinh doanh có lãi 2 năm liền trước, không có lỗ lũy kế, không có khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm…
Với thị trường trái phiếu, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết sang HNX.
Với thị trường giao dịch phái sinh, HNX là đơn vị tổ chức theo quy định pháp luật.
Thùy Yên
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484