24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Thanh Cường

Quý I/2021, Bamboo Capital (BCG) tiếp tục âm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thêm 1.439,2 tỷ đồng

Chuyên mục: Kinh doanh
Quý I/2021, Bamboo Capital (BCG) tiếp tục âm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thêm 1.439,2 tỷ đồng

Ảnh Internet

Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 633,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 64,6% và 1.393,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,8% lên 32,1%.
Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng 167,4% lên 203,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 496,8% lên 313,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 319,6% lên 222,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 142,4% lên 71,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Trong thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư 1.857,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 154,2 tỷ đồng lên 162,5 tỷ đồng, lãi đầu tư cổ phiếutrái phiếu tăng 281,8%, tương ứng tăng thêm 91,3 tỷ đồng lên 123,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu do chi phí lãi vay, lãi trái phiếu tăng 206,8% lên 135 tỷ đồng.
Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính lại âm trong kỳ. Theo đó, trong quý I/2021 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 1.439,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 168,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 467,2 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh chính và phục vụ hoạt động đầu tư, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính là 2.992 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay và tăng vốn.
Nếu nhìn rộng kể từ năm 2017 tới nay, doanh nghiệp liên tục âm dòng tiền kéo dài. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2017 âm 996 tỷ đồng, năm 2018 âm 1.081 tỷ đồng, năm 2019 âm 969,4 tỷ đồng và năm 2020 âm 2.226 tỷ đồng.
Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 289,76% và 302,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 24,8% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới 31/3/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 21,1% so với đầu năm lên 29.221,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.538,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 7.729,8 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.469,6 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.200,5 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng tài sản.
Điểm đáng lưu ý, trong kỳ khoản phải thu dài hạn tăng 27,9% so với đầu năm, tương ứng tăng lên 1.687,5 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn tăng 6,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 454,9 tỷ đồng lên 7.538,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, tính tới 31/3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi đã tăng tới 54,25 so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.577,9 tỷ đồng lên 10.178,3 tỷ đồng và chiếm 34,8% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu BCG tăng 100 đồng lên 12.400 đồng/cổ phiếu.
Vũ Duy Bắc
TNCK
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484