Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút hơn 1,5 tỷ USD trong 10 năm tới

Việt Dũng

Thứ ba, ngày 23/06/2020 11:53 AM (GMT+7)

Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút hơn 1,5 tỷ USD trong 10 năm tới

Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút hơn 1,5 tỷ USD trong 10 năm tới

Tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khoảng 0,6 - 0,8 tỷ USD giai đoạn 2021-2025; và khoảng 1 – 1,2 tỷ USD giai đoạn 2026-2030.