24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Vũ Quyết

PVS thoát lỗ quý 4/2019 nhờ hoàn nhập dự phòng

Chuyên mục: Chứng khoán
PVS thoát lỗ quý 4/2019 nhờ hoàn nhập dự phòng

Quý 4/2019, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 138 tỷ đồng. Nhờ có khoản lợi nhuận khác gần 232 tỷ đồng, Công ty lãi ròng hơn 81 tỷ đồng trong quý, giảm 77% so với cùng kỳ.

Trong quý 4/2019, PVS đã thực hiện gần 3,664 tỷ đồng doanh thu thuần. Do kinh doanh dưới giá vốn, Công ty lỗ gộp gần 30 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ cũng đi lùi đáng kể 62%, đạt 90 tỷ đồng. Theo đó, PVS lỗ thuần đến 138 tỷ đồng trong quý 4/2019 (Công ty lãi thuần gần 752 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước).
Tuy nhiên, PVS vẫn lãi ròng hơn 81 tỷ đồng trong quý cuối năm 2019, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Phía Công ty cho biết đã thực hiện hoàn nhập dự phòng bảo hành của dự án cơ cấu khí dầu khí, dẫn đến khoản thu nhập khác chênh lệch tăng gần 800 tỷ đồng so cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của PVS. Đvt: Tỷ đồng
PVS thoát lỗ quý 4/2019 nhờ hoàn nhập dự phòng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của PVS
Lũy kế cả năm 2019, PVS mang về gần 17,233 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với năm trước. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm gần 8,164 tỷ đồng; doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm hơn 8,049 tỷ đồng; doanh thu bán hàng chiếm hơn 1,019 tỷ đồng.
Do giá vốn tăng 20%, Công ty chỉ thu được gần 994 tỷ đồng lãi gộp, đi lùi 11% so với năm trước. Doanh thu tài chính trong kỳ cũng sụt giảm 36% về còn hơn 323 tỷ đồng.
Trong khi đó, khoản lợi nhuận khác ghi nhận chênh lệch tăng gần 665 tỷ đồng, chủ yếu do khác biệt khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành kể trên.
Do đó cả năm, PVS lãi ròng gần 731 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2018. Như vậy, doanh nghiệp dầu khí này đã vượt 35% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lãi sau thuế năm 2019.
Một số chỉ tiêu tài chính của PVS tại thời điểm 31/12/2019. Đvt: Tỷ đồng
PVS thoát lỗ quý 4/2019 nhờ hoàn nhập dự phòng
Nguồn: VietstockFinance
Tính đến 31/12/2019, PVS có tổng tài sản 25,075 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 15,330 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 9,745 tỷ đồng.
Công ty đang ghi nhận gần 203 tỷ đồng giá trị tài sản dở dang dài hạn. Khoản chi cho dự án Ethanol thể hiện gần 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá trị xây dựng cơ bản dở dang đang ở mức gần 132 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản đầu tư xây dựng mở rộng cầu tại Đình Vũ (70 tỷ đồng), dự án Bến tàu lai dắt và tàu du lịch dầu khí tại Quảng Ngãi (24 tỷ đồng) và xây dựng căn cứ cảng tại Cảng Sao Mai - Bến Đình (16 tỷ đồng).
Duy Na
Vietstock
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484