24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Bảo Toàn

PVS dự kiến chi gần 478 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020

Chuyên mục: Chứng khoán
PVS dự kiến chi gần 478 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020

PVS sắp trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) thông báo Nghị quyết HĐQT phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định thời gian lập danh sách cổ đông nhận cổ tức và triển khai các công việc liên quan.
Với 477,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVS dự chi 477,9 tỷ để chia cổ tức đợt này. Nguồn tiền thực hiện chi trả đến từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối.
Tính đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp có gần 3.971 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 2.995 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 360 tỷ chênh lệch tỷ giá hối đoái và gần 40 tỷ thặng dư vốn cổ phần.
Năm 2020, PVS báo cáo doanh thu thuần gần 20.180 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước đó. Do tăng chi phí hoạt động và giảm phần lãi công ty liên doanh liên kết nên lợi nhuận sau thuế giảm 19% về 710 tỷ đồng. Trong đó, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 40% xuống 624 tỷ đồng. Với kết quả này, cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 10%, cao hơn mức 7% được trình tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021.
Trong năm nay, tổng công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 53% và 21% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến 7%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần PVS giảm 35% xuống 5.670 tỷ đồng. Lãi sau thuế giảm 20% về mức 335 tỷ đồng. Với kết quả bán niên, tổng công ty hoàn thành 57% mục tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Thảo Anh
NDH
6 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484