PV Gas (GAS) dự chi gần 6.700 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2019

Nguyễn Thành Dũng

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 18:10 PM (GMT+7)

PV Gas (GAS) dự chi gần 6.700 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2019

Chuyên mục : Chứng khoán

PV Gas (GAS) dự chi gần 6.700 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2019

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 PV Gas chia cổ tức tổng tỷ lệ 45% thay cho mức 30% như kế hoạch, trong đó hồi cuối tháng 9/2019 công ty đã tạm ứng 10% bằng tiền.