Porsche 935 phiên bản “Martini” 2020 đặc biệt được bán đấu giá triệu USD

Vũ Như Hoa

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 21:38 PM (GMT+7)

Porsche 935 phiên bản “Martini” 2020 đặc biệt được bán đấu giá triệu USD

Porsche 935 phiên bản “Martini” 2020 đặc biệt được bán đấu giá triệu USD

Porsche 935 phiên bản “Martini” 2020 được bán đấu giá là chiếc thứ 2 trong Bộ sưu tập giới hạn 77 chiếc trên toàn cầu kỳ vọng bán thành công với giá từ 1,4-1,6 triệu USD.