PNJ: Cơ hội đầu tư trung và dài hạn đã đến?

NVC Team

Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:43 PM (GMT+7)

PNJ: Cơ hội đầu tư trung và dài hạn đã đến?

PNJ: Cơ hội đầu tư trung và dài hạn đã đến?

Hội tụ đủ cả 2 yếu tố, cơ hội để đầu tư cổ phiếu PNJ liệu đã đến với nhà đầu tư?