Phong tỏa tài khoản bố, mẹ Nguyễn Thái Luyện và nhiều giám đốc công ty thành viên

Nguyễn Thanh Cường

Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:31 AM (GMT+7)

Phong tỏa tài khoản bố, mẹ Nguyễn Thái Luyện và nhiều giám đốc công ty thành viên

Phong tỏa tài khoản bố, mẹ Nguyễn Thái Luyện và nhiều giám đốc công ty thành viên

Cơ quan CSĐT phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản 16 người này tránh việc tẩu tán tài sản, đảm bảo quyền lợi khách hàng.