Phí trước bạ giảm 50%, Haxaco giảm giá xe Mercedes, khách hàng hưởng lợi kép

Thanh Thùy

Thứ ba, ngày 07/07/2020 13:54 PM (GMT+7)

Phí trước bạ giảm 50%, Haxaco giảm giá xe Mercedes, khách hàng hưởng lợi kép

Chuyên mục : KT vĩ mô

Phí trước bạ giảm 50%, Haxaco giảm giá xe Mercedes, khách hàng hưởng lợi kép

Ngày 29/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh gây ra bởi đại dịch Covid-19. Với riêng lĩnh vực ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, lệ phí trước bạ sẽ được giảm 50% tới hết năm 2020, nhằm kích cầu tiêu dùng mặt hàng này.