Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

Long Giang

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 10:38 AM (GMT+7)

Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.