Phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây từ góc nhìn logistics

Đức Anh

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 18:58 PM (GMT+7)

Phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây từ góc nhìn logistics

Chuyên mục : KT vĩ mô

Phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây từ góc nhìn logistics

Đà Nẵng, Nghi Sơn sẽ trở thành điểm chung chuyển hàng hoá lớn nhất khu vực...