Phân tích kỹ thuật phiên chiều 20/11: Black Opening Marubozu xuất hiện