Ông Trump có nguy cơ "ngã" khỏi chiếc ghế Tổng thống chỉ với 67 phiếu bầu: Vị TT Mỹ đang run sợ?

Phú Đô

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:58 AM (GMT+7)

Ông Trump có nguy cơ "ngã" khỏi chiếc ghế Tổng thống chỉ với 67 phiếu bầu: Vị TT Mỹ đang run sợ?

Ông Trump có nguy cơ "ngã" khỏi chiếc ghế Tổng thống chỉ với 67 phiếu bầu: Vị TT Mỹ đang run sợ?

Ông Trump có nguy cơ "ngã" khỏi chiếc ghế Tổng thống chỉ với 67 phiếu bầu: Vị TT Mỹ đang run sợ?