Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

Mai Vân

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 13:20 PM (GMT+7)

Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

Trước đó Noibai Cargo đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 tổng tỷ lệ 85%.