Nhựa Hà Nội (NHH), điểm sáng trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Văn Quyền

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:45 PM (GMT+7)

Nhựa Hà Nội (NHH), điểm sáng trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Chuyên mục : Chứng khoán

Nhựa Hà Nội (NHH), điểm sáng trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Trong giai đoạn 2016 đến 2018, doanh thu của Công ty CP Nhựa Hà Nội (NHH) tăng trưởng khá tốt với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) vào khoảng 6%, tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động gia công các sản phẩm ô tô xe máy.