Nhựa Bình Minh sẽ trả cổ tức tiền mặt 20% vào tháng 12

Văn Tuấn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:55 AM (GMT+7)

Nhựa Bình Minh sẽ trả cổ tức tiền mặt 20% vào tháng 12

Chuyên mục : Chứng khoán

Nhựa Bình Minh sẽ trả cổ tức tiền mặt 20% vào tháng 12

Công ty dự chi 164 tỷ đồng trả cổ tức.