Nhựa Bình Minh (BMP) chốt cổ tức 1.000 đồng

Anh Vũ

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 08:02 AM (GMT+7)

Nhựa Bình Minh (BMP) chốt cổ tức 1.000 đồng

Chuyên mục : Chứng khoán

Nhựa Bình Minh (BMP) chốt cổ tức 1.000 đồng

CTCP Nhựa Bình Minh (Mã chứng khoán: BMP – sàn HOSE) thông báo thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2019 cho nhà đầu tư.