Nhóm Bluechips hồi phục sau phiên giảm sâu, VN-Index tăng hơn 5 điểm