Nhịp đập Thị trường 22/11: Lại bị đè về mốc 980 điểm