Nhiều thị trường chứng khoán tại châu Á giảm hơn 1%