Nhiệt độ cao là một trong những yếu tố tiêu diệt virus nCoV