Nhận định chứng khoán tuần 16-20/12: "Tuần tới dự báo sẽ biến động tương đối khó lường"

Hương Mai

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 09:41 AM (GMT+7)

Nhận định chứng khoán tuần 16-20/12: "Tuần tới dự báo sẽ biến động tương đối khó lường"

Nhận định chứng khoán tuần 16-20/12: "Tuần tới dự báo sẽ biến động tương đối khó lường"

Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần 16 20/12/2019...