Nhà đầu tư huyền thoại cảnh báo các chính phủ sẽ loại bỏ tiền điện tử, bitcoin đang hướng về zero

Quang Long

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 19:55 PM (GMT+7)

Nhà đầu tư huyền thoại cảnh báo các chính phủ sẽ loại bỏ tiền điện tử, bitcoin đang hướng về zero

Nhà đầu tư huyền thoại cảnh báo các chính phủ sẽ loại bỏ tiền điện tử, bitcoin đang hướng về zero

Bitcoin đã dành được một chỗ đứng đáng kể trên thị trường tiền điện tử kể từ khi nó được tạo ra cách đây hơn 10 năm.