Nguyễn Hà Đông: 'Bẩm sinh tôi không chịu được áp lực nên tốt nhất là gỡ bỏ Flappy Bird'

Văn Quyền

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:52 AM (GMT+7)

Nguyễn Hà Đông: 'Bẩm sinh tôi không chịu được áp lực nên tốt nhất là gỡ bỏ Flappy Bird'

Chuyên mục : Kinh doanh

Nguyễn Hà Đông: 'Bẩm sinh tôi không chịu được áp lực nên tốt nhất là gỡ bỏ Flappy Bird'

Nói về quyết định gỡ bỏ Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông chia sẻ, “bẩm sinh tôi không chịu được áp lực vì vậy tốt nhất là gỡ bỏ”.