24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Tuấn

Nguồn thực hiện chế độ lương, trợ cấp năm nay từ tăng thu ngân sách địa phương năm trước

Chuyên mục: Tài chính
Nguồn thực hiện chế độ lương, trợ cấp năm nay từ tăng thu ngân sách địa phương năm trước

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn cơ chế tạo nguồn thực hiện chế độ lương, trợ cấp năm nay từ 70% tăng thu ngân sách địa phương năm trước, cao hơn 20% so với trước đây.

Bộ Tài chính vừa hướng thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm nay, trong đó, cơ chế tạo nguồn thực hiện lương, trợ cấp từ 70% tăng thu ngân sách địa phương năm trước, cao hơn 20% so với trước đây.
Cùng với đó, khi các bộ, cơ quan trung ương phân bổ, giao dự toán cho đơn vị trực thuộc hoặc UBND tỉnh, thành phố Trung ương phân bổ, giao dự toán ngân sách cho cấp dưới phải tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm nay, không bao gồm khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao khả năng tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu tăng nguồn thu thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/7.
Ngọc Hà
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484