Người đàn ông đeo khẩu trang nằm chết ngoài đường ở Vũ Hán