Ngày Thần tài "thời corona", doanh nghiệp chuẩn bị sẵn khẩu trang 3D tặng khách khi đến mua vàng