Ngày 9/12/2019, đấu giá 5 quyền sử dụng đất tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

Vũ Kiều Sơn Tuấn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:43 PM (GMT+7)

Ngày 9/12/2019, đấu giá 5 quyền sử dụng đất tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 9/12/2019, đấu giá 5 quyền sử dụng đất tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau: