Ngày 21/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Kim Oanh

Thứ năm, ngày 21/11/2019 10:07 AM (GMT+7)

Ngày 21/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Ngày 21/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTG, FLC, HDB, MSN, NKG, PVS, TCB, TCH và VJC.