Ngày 19/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Cao Giang

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:44 AM (GMT+7)

Ngày 19/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Ngày 19/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu ủy quyền như sau: