Ngành thuế xử lý hơn 11.000 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Quỳnh Vũ

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:02 PM (GMT+7)

Ngành thuế xử lý hơn 11.000 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Chuyên mục : KT vĩ mô

Ngành thuế xử lý hơn 11.000 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Theo Tổng cục Thuế, qua 3 năm thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã mang lại những kết quả nhất định trong đấu tranh chống chuyển giá.