Bạch Ngọc

Ngành tài nguyên môi trường đã xử lý hơn 3.300 lượt đơn thư tố cáo, khiếu nại về đất đai

Chủ đề: Pháp luật
Ngành tài nguyên môi trường đã xử lý hơn 3.300 lượt đơn thư tố cáo, khiếu nại về đất đai

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2019 Thanh tra Bộ đã tiếp nhận và xử lý 3.542 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; trong đó đơn thuộc lĩnh vực đất đai là 3.353 đơn (chiếm 95,04%) tổng số đơn nhận được.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung, năm 2019, Thanh tra Bộ đã triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất); giám sát hoạt động 6 đoàn thanh tra; 3 cuộc thanh tra chuyên ngành; 7 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ cũng đẩy mạnh việc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và bảo vệ môi trường tại các địa phương; phối hợp cung cấp thông tin vi phạm...

Năm 2019, Thanh tra Bộ đã tham mưu, chuẩn bị cho Lãnh đạo Bộ định kỳ và đột xuất tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, đã tiếp 357 lượt với 726 người, trong đó có 51 lượt đoàn đông người với 396 người (so với năm 2018 tăng 47 lượt, tăng 168 người, tăng 19 lượt đoàn đông người); lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ 67 lượt với 112 người, trong đó có 13 đoàn đông người với 54 người; cán bộ tiếp 290 lượt với 614 người, trong đó có 38 đoàn đông người với 342 người.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý 3.542 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, trong đó đơn thuộc lĩnh vực đất đai là 3.353 đơn (chiếm 95,04%) tổng số đơn nhận được; tiếp nhận 95 thông tin phản ánh, kiến nghị, trong đó hướng dẫn trực tiếp 81 thông tin, còn lại 14 thông tin không đủ điều kiện xử lý. Thanh tra Bộ đã có 14 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và duy trì thường xuyên. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập, cải cách thủ tục hành chính.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thanh tra năm 2020, Thanh tra Bộ sẽ xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2020; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ được giao chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng thời, chú trọng tới công tác thanh tra chuyên đề và thanh tra đột xuất; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương; đẩy nhanh tiến độ và kết luận của các đoàn kiểm tra.

PV

VietNamFinance

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề