Ngân hàng Trung Quốc báo cáo giao dịch tiền mặt từ 14.000USD lên NHTW để ngăn dòng vốn rút mạnh

Trịnh Khương

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 06:27 AM (GMT+7)

Ngân hàng Trung Quốc báo cáo giao dịch tiền mặt từ 14.000USD lên NHTW để ngăn dòng vốn rút mạnh

Ngân hàng Trung Quốc báo cáo giao dịch tiền mặt từ 14.000USD lên NHTW để ngăn dòng vốn rút mạnh

Bắt đầu từ tháng 7/2020, các ngân hàng tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc sẽ phải lưu số hiệu của bất kỳ giao dịch tiền mặt nào có giá trị từ 100.000 nhân dân tệ tức khoảng 14.100USD trở lên và báo cáo.