Ngân hàng không thiếu vốn cho vay

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:05 AM (GMT+7)

Ngân hàng không thiếu vốn cho vay

Chuyên mục : Tài chính

Ngân hàng không thiếu vốn cho vay

Các ngân hàng thương mại khẳng định nguồn vốn hiện rất dồi dào, sẵn sàng cho vay với các doanh nghiệp đủ điều kiện, có phương án khả thi.