Ngân hàng hạ lãi suất kích cầu tín dụng

Nguyễn Thành Dũng

Thứ tư, ngày 01/07/2020 12:53 PM (GMT+7)

Ngân hàng hạ lãi suất kích cầu tín dụng

Chuyên mục : Tài chính

Ngân hàng hạ lãi suất kích cầu tín dụng

Các ngân hàng lớn tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay trong bối cảnh tín dụng nửa đầu năm tăng thấp.