Nếu không đáp ứng được Basel II, các ngân hàng sẽ rơi vào thế khó

Phạm Đình Đạt

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:20 AM (GMT+7)

Nếu không đáp ứng được Basel II, các ngân hàng sẽ rơi vào thế khó

Chuyên mục : Tài chính

Nếu không đáp ứng được Basel II, các ngân hàng sẽ rơi vào thế khó

Việc tăng vốn của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đang trở nên rất nóng, đặc biệt khi Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành năm 2020. Mặc dù Thông tư 41 mới chỉ “bao phủ” được một phần của Hiệp ước Basel II, thế nhưng để đảm bảo các yêu cầu khá khắt khe này, đòi hỏi nỗ lực không nhỏ của các nhà băng.