NCB chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường

Phạm Thái Học

Thứ năm, ngày 21/11/2019 14:10 PM (GMT+7)

NCB chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường

Chuyên mục : Chứng khoán

NCB chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường

Ngày chốt danh sách tham dự đại hội là ngày 2/12/2019.