Năm 2020, MWG đặt mục tiêu doanh thu Bách hóa Xanh chiếm 20% tổng doanh thu

Ngọc Bảo

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 11:18 AM (GMT+7)

Năm 2020, MWG đặt mục tiêu doanh thu Bách hóa Xanh chiếm 20% tổng doanh thu

Chuyên mục : Kinh doanh

Năm 2020, MWG đặt mục tiêu doanh thu Bách hóa Xanh chiếm 20% tổng doanh thu

MWG đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu chuỗi Bách hóa Xanh từ khoảng 10% năm 2019 lên khoảng 20% vào năm 2020, tương đương khoảng 24.500 tỷ đồng. Được biết, lũy kế 11 tháng năm 2019, chuỗi Bách hóa Xanh đạt doanh thu hơn 9.400 tỷ đồng.