Mỹ không ưu đãi thuế tất cả linh kiện Mac Pro

Thành Chung

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:05 AM (GMT+7)

Mỹ không ưu đãi thuế tất cả linh kiện Mac Pro

Mỹ không ưu đãi thuế tất cả linh kiện Mac Pro

Bộ Thương mại Mỹ đã từ chối yêu cầu miễn 25% thuế của Apple đối với một số thành phần dùng cho Mac Pro được sản xuất tại Trung Quốc.