Mỹ: Đang yên đang lành tự dưng được chuyển... 857 tỷ vào tài khoản

Thúy An

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 18:28 PM (GMT+7)

Mỹ: Đang yên đang lành tự dưng được chuyển... 857 tỷ vào tài khoản

Mỹ: Đang yên đang lành tự dưng được chuyển... 857 tỷ vào tài khoản

Một người phụ nữ ở Texas (Mỹ) bỗng dưng trở thành triệu phú đô-la do nhầm lẫn của ngân hàng, tuy nhiên, cô không được phép tiêu đồng nào cả!