Mua, bán từ 100.000 USD không đúng quy định sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng

Hoa Thanh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Mua, bán từ 100.000 USD không đúng quy định sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng

Mua, bán từ 100.000 USD không đúng quy định sẽ bị phạt  80-100 triệu đồng

Từ ngày 31/12/2019, nếu mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên… không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng.