Một doanh nghiệp vốn hơn 9 tỷ được Vinachem chào bán với khởi điểm 253,300 đồng/cổ phiếu

Thạch Thảo

Thứ ba, ngày 19/11/2019 14:58 PM (GMT+7)

Một doanh nghiệp vốn hơn 9 tỷ được Vinachem chào bán với khởi điểm 253,300 đồng/cổ phiếu

Một doanh nghiệp vốn hơn 9 tỷ được Vinachem chào bán với khởi điểm 253,300 đồng/cổ phiếu

Khoản đầu tư vào SOUTHCHIMEX được ghi nhận giá gốc tại BCTC kiểm toán của Vinachem với giá trị gốc chỉ 4.1 tỷ đồng, nhưng nếu thương vụ đấu giá thành công trọn vẹn Vinachem có thể thu về tối thiểu 117 tỷ đồng.