24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Phạm Hoàng Sơn

Một doanh nghiệp khoáng sản lãi ròng quý II gấp hơn 14 lần cùng kỳ

Chuyên mục: Kinh doanh
Một doanh nghiệp khoáng sản lãi ròng quý II gấp hơn 14 lần cùng kỳ

Internet.

Tổng công ty khoáng sản TKV báo lãi ròng quý II đạt 232 tỷ đồng.

Tổng công ty khoáng sản TKV (UPCoM: KSV) công bố BCTC quý II với doanh thu đạt hơn 2.271 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng 240% lên 573 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 322 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần quý II/2020. Trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ là 232 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 16 tỷ đồng của cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 3.752 tỷ đồng, tăng 82% so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 552 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt kỷ lục 343,5 tỷ đồng, gấp 9 lần.
Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ là do giá bán các sản phẩm chính của công ty mẹ như đồng tấm, vàng, bạc và sản phẩm của công ty con như phôi thép, kẽm thỏi đều tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, giá bán bình quân đồng tấm 6 tháng đầu năm là 196 triệu đồng/tấn (tăng 65 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ), kẽm thỏi là 65 triệu đồng/tấn (tăng 16 triệu đồng/tấn), phôi thép là 14 triệu đồng/tấn (tăng 4 triệu đồng/tấn).
Do giá bán tăng nên doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ. Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm nói trên đều tăng.
Một doanh nghiệp khoáng sản lãi ròng quý II gấp hơn 14 lần cùng kỳ
Lợi nhuận ròng của Tổng công ty khoáng sản TKV. Đơn vị: Tỷ đồng.
Năm 2021, doanh nghiệp khoáng sản này đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.602 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành được 44% mục tiêu doanh thu và đã vượt 153% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.
Một doanh nghiệp khoáng sản lãi ròng quý II gấp hơn 14 lần cùng kỳ
Đơn vị: Tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6, công ty có 9.860 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 15% so với số cuối năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức hơn 3.921 tỷ đồng, tăng 33% và tài sản dài hạn là 5.938 tỷ đồng, tăng 5,8%.
Phải thu ngắn hạn của khách hàng và hàng tồn kho chiếm đa số trong cơ cấu tài sản ngắn hạn. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 885 tỷ đồng, tăng 52%, còn hàng tồn kho là 2.267 tỷ đồng, tăng 39%.
Trong khi đó, tài sản dài hạn đa phần là tài sản cố định (2.817 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (2.642 tỷ đồng).
Nợ phải trả tăng 16% lên 7.096 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 4.497 tỷ đồng (tăng 22%) và nợ dài hạn là 2.599 tỷ đồng (tăng 7%).
Bảo Lâm
NDH
2 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484