Một doanh nghiệp cấp C/O giả cho hàng xuất khẩu trị giá hơn 600 tỷ đồng

Thu Cúc

Thứ ba, ngày 07/07/2020 09:54 AM (GMT+7)

Một doanh nghiệp cấp C/O giả cho hàng xuất khẩu trị giá hơn 600 tỷ đồng

Chuyên mục : Pháp luật

Một doanh nghiệp cấp C/O giả cho hàng xuất khẩu trị giá hơn 600 tỷ đồng

Một doanh nghiệp vi phạm cấp C/O giả cho hàng hóa với tổng giá trị lên tới 600 tỷ đồng.