MoMo trở thành ví điện tử duy nhất thanh toán trên toàn hệ thống Saigon Co.op

Thu Miên

Thứ ba, ngày 17/12/2019 12:17 PM (GMT+7)

MoMo trở thành ví điện tử duy nhất thanh toán trên toàn hệ thống Saigon Co.op

MoMo trở thành ví điện tử duy nhất thanh toán trên toàn hệ thống Saigon Co.op

MoMo trở thành ví điện tử thanh toán tại quầy trên toàn hệ thống Saigon Co.op