Mobifone Service chia cổ tức tiền mặt 25%

Đinh Ngân

Thứ ba, ngày 07/07/2020 13:30 PM (GMT+7)

Mobifone Service chia cổ tức tiền mặt 25%

Chuyên mục : Chứng khoán

Mobifone Service chia cổ tức tiền mặt 25%

Mobifone Service dự chi 18 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019.