MML lên kế hoạch tăng trưởng, phát hành 2.6 triệu cp ESOP trong năm 2020

Vy Lam

Thứ hai, ngày 22/06/2020 12:34 PM (GMT+7)

MML lên kế hoạch tăng trưởng, phát hành 2.6 triệu cp ESOP trong năm 2020

MML lên kế hoạch tăng trưởng, phát hành 2.6 triệu cp ESOP trong năm 2020

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 mà CTCP Masan MeatLife (UPCoM: MML) vừa công bố, Công ty đề ra kế hoạch tăng trưởng trong năm 2020 với doanh thu thuần đạt tối đa 18 ngàn tỷ đồng và lãi ròng đạt tối đa 500 tỷ đồng.