Miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho hơn 12.600 tấn thép dây, thép cuộn nhập khẩu trong năm 2020

Quang Long

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 20:54 PM (GMT+7)

Miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho hơn 12.600 tấn thép dây, thép cuộn nhập khẩu trong năm 2020

Miễn trừ thuế chống lẩn tránh cho hơn 12.600 tấn thép dây, thép cuộn nhập khẩu trong năm 2020

Bộ Công Thương vừa ban hành loạt quyết định miễn trừ và bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép dây, thép cuộn nhập khẩu cho 5 doanh nghiệp.