McKinsey: Việt Nam có thể tận dụng Covid-19 như thế nào trong việc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình?

Ngọc Trân

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 14:40 PM (GMT+7)

McKinsey: Việt Nam có thể tận dụng Covid-19 như thế nào trong việc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình?

Chuyên mục : KT vĩ mô

McKinsey: Việt Nam có thể tận dụng Covid-19 như thế nào trong việc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình?

Đã hai tháng nay, Việt Nam không có ca dương tính Covid-19 mới, McKinsey nhận định: Việt Nam là một trong số 11 nền kinh tế vượt trội trong số các thị trường mới nổi, và là một trong những nước đầu tiên mở lại hoàn toàn nền kinh tế trong nước. Vậy, ba lĩnh vực quan trọng là bán lẻ, du lịch và sản xuất đã ứng phó ra sao?